Statistics 401 A XM SAS Files

Fall 2003


Statistics 401 A XM Home Page
Dan Nettleton's Home Page

Clic on a file name to view it. Right click on the file name and drag down to Save As... to save it.

airplane.sas

bear.sas

bearings.sas

california.sas

chicken.sas

crab.sas

cyclone.sas

denervated.sas

doughnut.sas

indicators.sas

lackoffit.sas

manatee.sas

meatproc.sas

pet.sas

ranksum.sas

readlev.sas

shuttle.sas

signsignrank.sas

soybean.sas

sparrow.sas

speed.sas

steers.sas

sunscreen.sas

sunspot.sas

trees.sas

ustemps.sas

wine.sas


Last Modified